Bíblia Online

Esdras 10

23 Ref Entre os levitas: Jozabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliézer.

Capítulo 10 de 10