Bíblia Online

Josué Capítulo 15

2 E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul;