Bíblia Online

Hebreus Capítulo 8

7 Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda.