Bíblia Online

Esdras Capítulo 10

23 E dos levitas: Jozabade, Simei, Quelaías (este é Quelita), Petaías, Judá e Eliezer.